LIVE: Missa solemnis – omša C dur

Priamy prenos Missa solemnis z kostola premonštrátov dňa 6.6.2021

Slávnostne uvedenie omše C dur premonštrátskeho skladateľa Ľudovíta Skalníka, O.Praem. pri príležitosti 900. výročia založenina Rádu premonštrátov.

Organizátori podujatia:
festival Košické Hanusove dni
Festival sakrálneho umenia
Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Rád premonnštrátov

Toto podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Komentáre