Projekt CoCo4CCI prináša inovatívne nápady a nové riešenia

Culture and Creative Industries Cooperation Collider je projekt, ktorý iniciuje a rozvíja medzisektorovú spoluprácu medzi kultúrnym a kreatívnym priemyslom a modernou výrobou. Firmy technologického zamerania benefitujú z tohto medzinárodného projektu aj vďaka novým nápadom, ktoré im prinesú kreatívci – a tí, naopak, majú možnosť obohatiť svoje skúsenosti o prácu s novými technológiami a materiálmi. Projekt potrvá až do marca 2022.

Komentáre