Košická záchranka dočasne presťahovala dve stanice z Tomášikovej ulice

S účinnosťou od 1. mája boli dočasne premiestnené dve stanice Záchrannej služby Košice, a to RLP Košice-Sever 1 a RZP Košice-Sever 2. Z doterajšej adresy v prenajatých priestoroch budovy na Tomášikovej v Košiciach sa presťahovali do budovy Záchrannej služby Košice na Rastislavovej.

Dôvodom je aj fakt, že v rámci doterajšieho sídla staníc na Tomášikovej ul. nebol za ostatných niekoľko rokov vyriešený závažný legislatívny problém, ktorý je podmienkou udelenia licencie na prevádzku ambulancie záchrannej zdravotnej služby – kryté pohotovostné stanovište pre každé vozidlo.

Keďže sa doposiaľ nepodarilo nájsť vyhovujúce náhradné riešenie priamo v príslušnej lokalite, dočasne tieto stanice umiestnili v budove ZSKE na Rastislavovej ulici, ktorá spĺňa požiadavky dané zákonom. Ide však len o dočasné riešenie.

Záchranná služba Košice sa neustále zaoberá vyhľadávaním nových priestorov v lokalite, ktoré by vyhovovali legislatíve a boli vhodné na prevádzkovanie staníc záchrannej zdravotnej služby. V tejto súvislosti aj v tomto období oslovili viacero subjektov, vrátane samosprávy či realitných kancelárií.

Komentáre