Od pondelka sa otvárajú školy pre všetkých 11 000 talentovaných Košičanov

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Zlepšovanie epidemiologickej situácie a posun Košíc medzi tzv. ružové okresy v rámci Covid automatu poteší aj tisíce detí v metropole východu a jej okolia. Od pondelka 10. mája sa v plnom rozsahu obnovuje výučba na piatich základných umeleckých školách, piatich Jazykových školách a spolu 19 Centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Žiak musí budúci týždeň svojmu triednemu učiteľovi priniesť na prvú prezenčnú hodinu podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti. Počas vyučovania, resp. ďalších školských aktivít musia mať ústa a nos prekryté rúškom. Jedinou výnimkou budú žiaci, ktorí hrajú na dychových nástrojoch alebo spievajú. Aj naďalej platí zákaz vstupu cudzích osôb do priestorov škôl.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku