Dopady 1. vlny pandémie na zubných lekárov

Pandémia koronavírusu a protipandemické opatrenia ovplyvňujú kvalitu života zdravotníckych pracovníkov. Výskumná skupina Care 4 Health skúmala dopady prvej vlny pandémie, konkrétne na zubných lekárov. Tí pracujú vo vysoko rizikovom prostredí, v priamom kontakte so sliznicou pacientov, čo tvorí priamu obavu z možnosti nákazy seba alebo ich blízkych. Zber dár prebiehal od 8-12. októbra 2020. Zúčastnilo sa 66,8 % žien a 33,2 % mužov. Výskum poukázal na výrazne zhoršenie kvality života zubných lekárov najmä v oblasti finančnej a duševnej pohody. Po psychickej stránke zohral veľkú úlohu strach z nakazenia seba a svojich blízkych. Bližšie informácie nájdete na care4health.sk.

Komentáre