Akceleračný program Challenger Urban:Creative

Mesto Košice v spolupráci s organizáciami Creative Industry Košice a Civitta Slovakia vyhlasuje otvorenú výzvu v rámci projektu Košice 2.0 na zapojenie sa do akceleračného programu Challenger Urban:Creative. Výzva je zameraná na podporu inovačného a podnikateľského potenciálu. Výzva je určená tímom a mladým firmám rozvíjajúcim inovatívny produkt či službu, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov mesta. Zapojiť sa môžete do 18.4.2021.

Komentáre