Prebieha grantová výzva na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu

Mesto Košice a Creative Industry Košice vyhlásili grantovú výzvu zameranú na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu a na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu. Jednou z priorít je posilňovanie práce v partnerstve a podpora medzisektorovej spolupráce. Dôraz sa kladie na vysokú kvalitu obsahu, výsledkov, realizácie a dopadu projektov. V roku 2021 je grantová výzva rozdelená do štyroch podprogramov. Uzávierka podávania žiadostí je 18. apríl 2021. Všetky potrebné informácie nájdete na webých stránkach kosice.sk alebo cike.sk.

Komentáre