Obrady Veľkého piatku z Dómu sv. Alžbety – 2.4.2021

Priamy prenos svätej omše z Dómu sv. Alžbety – 2.4.2021.

Drahí bratia a sestry. 
V tomto ťažkom období, ktorým prechádzame, Vás prosíme o finančnú podporu Dómu sv. Alžbety na číslo účtu: 

/ IBAN: SK28 0900 0000 0000 8212 1833 /

ĎAKUJEME !

Liturgia sa koná s povolením RUVZ – KE

Komentáre