Spoznajte košického maliara Júliusa Jakobyho v novej publikácii

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Jakoby. Retrospektíva – kniha autora a editora Daniela Lišku približuje širokej verejnosti jednu z najvýraznejších postáv košickej výtvarnej scény 20. storočia. Je venovaná životu a dielu košického výtvarníka Júliusa Jakobyho. Umeleckú tvorbu maliara publikácia približuje vo viac ako 200 reprodukciách jeho diel a v troch rozsiahlejších rozhovoroch. Mnohé z reporodukcií sú uverejnené po prvýkrát.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku