Svätá omša z kaplnky sv. Michala – 14.3.2021

Priamy prenos svätej omše z kaplnky sv. Michala v Košiciach – 14.3.2021

Drahí bratia a sestry. 
V tomto ťažkom období, ktorým prechádzame, Vás prosíme o finančnú podporu Dómu sv. Alžbety na číslo účtu: 

/ IBAN: SK28 0900 0000 0000 8212 1833 /

ĎAKUJEME ! 

Komentáre