Ako správne likvidovať staré lieky?

Určite ste sa stretli so situáciou, že vám doma ostali nespotrebované alebo staré lieky. Viete ako ich správne zlikvidovať? Treba dať pozor napríklad na vyberanie tabliet z blistrov! Rôzne druhy tabliet by nemali byť spolu pomiešané, nakoľko pri ich kontakte môže dôjsť k nežiaducim chemickým reakciám. Do lekárne nepatrí odpad z výživových doplnkov, kozmetických prípravkov, zdravotníckych pomôcok, či homeopatických liekov. Pokiaľ sa tuhé lieky nachádzali v sklenených obaloch, tie po vyprázdnení môžete vyhodiť do separovaného odpadu na sklo. Ostatné lieky v špeciálnych obaloch je tiež potrebné odovzdať v lekárni. Jedná sa napríklad o inhalačné, prípadne injekčné systémy. Použité ihly, striekačky a ortuťové teplomery sa zbierajú zvlášť do plastových fliaš. Každoročne sa na Slovensku do lekární odovzdá viac ako sto ton starých liekov. Správnou likvidáciou liekov si chránime naše životné prostredie pred nadmerným znečistením. Pokiaľ máte ohľadom likvidácie liekov akékoľvek otázky, zamestnanci lekární vám vždy ochotne odpovedia.

Komentáre