Stromy na Hlinkovej boli invázne javorovce

Výrub 4 stromov na križovatke ulíc Hlinkova – Študentská, ktorý sa realizoval začiatkom tohto týždňa, zaujal pozornosť viacerých Košičanov. Výrub javorovcov realizovala Správa mestskej zelene a to z viacerých dôvodov – ide o inváznu drevinu a navyše musli ustúpiť rekonštrukcii mosta.

K likvidácii inváznych rastlín v meste dochádza postupne. Problémom je ich agresívne šírenie.

Uchycujú sa aj na plochách kde sú napríklad pukliny, či stretnutia chodníkov múrov alebo plotov a poškodzujú tak stavby v meste.

Povinnosť realizovať náhradnú výsadbu za invázne rastliny zákon neukladá no Správa mestskej zelene v Košiciach ich predsa len nahradí novými stromami.

Vysádzať ich budú na jeseň alebo na jar budúceho roka. Pôjde dokopy o tri stromy – lipy a platany.

Komentáre