Literárny e-magazín knižnice Jána Bocatia získal ocenenie

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Týždeň slovenských knižníc je spojený aj s udeľovaním Ceny Slovenskej asociácie knižníc za mimoriadny počin. Výročnú cenu SAKAČIK tento rok získala Verejná knižnica Jána Bocatia za projekt s celoslovenským dosahom. Knižnica spolupracuje s viac ako stodvadsiatimi slovenskými autormi. Na stránke literárneho portálu možno nájsť viac ako 400 diel práve týchto autorov. Literárny e-magazín Knihy na dosah je dostupný cez doménu www.knihynadosah.sk a prostredníctvom webstránok viacerých slovenských knižníc.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku