Čo robiť s nadrozmerným odpadom?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Starý nábytok, rovnako staré elektrospotrebiče, koberce, podlahové krytiny aj drobný stavebný odpad je preberaný bezplatne v ktoromkoľvek zo šiestich zberných dvorov v Košiciach. Ak sa obyvateľ potrebuje legálne zbaviť odpadu ihneď a nevie ho doručiť na zberný dvor, o pomoc môže požiadať odborníkov. Ak necháte veľkorozmerný odpad pri kontajneroch, vytvárate týmto konaním čiernu skládku, čo je zakázané. Ak viete o niekom, kto sa nelegálne zbavuje odpadu, môžete problém riešiť tým, že sa obrátite na políciu.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku