Budúci veterinári z UVLF sa vrátili do školy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach od začiaktu pracovného týždňa obnovila blokovú praktickú výučbu prezenčnou formou. Týka sa to študentov končiacich ročníkov.

Študentov rozdelili tak aby ich nebolo viac ako 5 a jeden učiteľ súbežne na praxi. Výnimku im udelil hlavný hygienik Ján Mikas, ktorý akceptoval žiadosť univerzít umožniť nevyhnutnú praktickú výučbu študentov tak, aby mohli absolvovať štátnu záverečnú skúšku.

Vyskúšať si teóriu aj v praxi je v prípade budúcich veterinárov nevyhnutné. Vníma to tak aj štvrtáčka Miroslava.

Nástup na prezenčnú výučbu je u študentov podmienený sprísnenými hygienickými opatreniami. Na hodinu sa študent dostane len s negatívnym COVID testom, ktorý získa na MOM priamo v areáli Univerzity.

Od 8. marca bude pokračovať aj výučba zahraničných študentov v tomto odbore. Po príchode na Slovensko však musia absolvovať dvojtýždňovú karanténu.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku