Projekt Domáce rezidencie podporí umelcov

Mesto Košice v spolupráci s Creative Industry Košice prinášajú projekt Domáce rezidencie, ktorý vznikol ako reakcia na neočakávanú situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu. Cieľom je podporiť umelcov, výskumníkov a zamestnancov kultúrnych a kreatívnych odvetví. Prvé kolo domácich rezidencií bolo zamerané na umelcov a podporu ich tvorby doma či za zavretými dverami ateliérov. Druhé kolo sa rozšírilo o podporu profesionálov pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle. O štipendium sa tak mohli uchádzať všetci, ktorí chcú pokračovať v tvorbe, rozvojových alebo výskumných aktivitách. Do projektu sa zapojilo 83 záujemcov, z ktorých bolo vybratých 42. Títo rezidenti dostanú štipendium, ktoré ich podporí v tvorbe.

Komentáre