Na LF UPJŠ sa testovali zamestnanci univerzity a ich rodinní príslušníci

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika zriadila na Lekárskej fakulte odberné miesto, kde sa mohli dať otestovať zamestnanci univerzity a ich rodinní príslušníci. Testy po dohode medzi univerzitou a magistrátom zabezpečilo mesto Košice. Odbery vykonávali zamestnanci lekárskej fakulty a študenti medicíny. Dobrovoľníci z celej univerzity zabezpečovali administratívne úkony.

Komentáre