Košičania sa korčuľujú už aj na Mlynskom náhone

0

Po jazere v Košiciach zamrzol už aj Mlynský náhon. Radosť z toho majú najmä korčuliari či rodiny s deťmi, ktoré sem prichádzajú hrať hokej. pri vstupe na zamrznutú vodnú plochu – jazero či rybník si treba dávať pozor. Pre chôdzu sa udáva bezpečná hrúbka ľadu aspoň 10 cm. Veľmi dôležitá je aj farba ľadu, tmavý a priezračný býva všeobecne bezpečnejší, iné sfarbenie alebo aj výskyt textúry svedčí o procesoch, ktoré vedú k zmenšeniu pevnosti ľadu a je potrebná opatrnosť. Ak vizuálne ľad javí nedostatočnú hrúbku, je vhodné začať opatrný prieskum pohybom na ľad. Vždy je ale v neznámom prostredí nutné postupovať maximálne obozretne a nikdy nezabúdať na fakt, že 100 percentne bezpečný ľad je v prírode skôr výnimkou ako pravidlom.

Komentáre