Dominanty Košíc – Evanjelický kostol

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

0

Náboženský život v Košiciach sa v priebehu storočí vyvíjal rôznymi smermi. Vznikali sakrálne dominanty jednotlivých konfesií, ktoré zanechali v meste hlbokú stopu.

S budovaním evanjelického chrámu sa začalo v roku 1804, kedy bol položený základný kameň. Samotná stavba stála na vtedajšiu menu 75 tisíc zlatých forintov. V starom meste, ktoré bolo v tých časoch obohnané hradbami, nemali evanjelici svoj kostol. Svoje aktivity mohli rozvíjať len na predmestí. Počas prvej polovice 16. storočia mali v mestskej rade silné zastúpenie. Na prelome 16. a 17. storočia sa začína situácia zhoršovať. Silnie protireformácia s cieľom potlačiť reformačné náboženské prúdy. Rok po dokončení kostola v roku 1817 sa uskutočnili veľké oslavy. Uplynulo totiž 300 rokov od vystúpenia Martina Luthera, čo bolo počiatkom vzniku reformačného hnutia. Priečelie chrámu zdobí nápis Soli Deo Gloria, v preklade z latinčiny, jedine Bohu sláva. Hlavnými prvkami chrámu sú oltár, kazateľnica a krstiteľnica.

Komentáre