UNLP linka pomoci

0

UNLP Košice je jedinou nemocnicou na Slovensku, ktorá poskytuje psychologickú pomoc telefonicky. Počas vianočných sviatkov budú linky fungovať nepretržite. Mnohí volajúci trpia následkami obmedzení – vznikajú častejšie rodinné konflikty, sú nútení vzdať sa mnohých pravidelných činností, ktoré im pomáhali udržiavať psychickú pohodu. Telefonickú pomoc najčastejšie vyhľadávajú ľudia v strednom veku, prevažne ženy. Na linkách naďalej ostávajú v popredí rodinné, vzťahové, pracovné a finančné problémy.

Komentáre