Košický samosprávny kraj vytvorí Inovačné centrum

0

Koišckému samosprávnemu kraju končí platnosť súčasnej regionálnej inovančej stratégie. Tá hovorí o tom ako by kraj a všetci aktéri mali podporovať inovácie a technologický transfer v celom kraji tak aby sa zabezpečil vznik nových pracovných miest s pridanou hodnotou a zabránilo sa odlivu mozgov z kraja.

Preto sa kraj rozhodol založiť Inovačné centrum kraja.

Cieľom je zefektívniť spoluprácu týchto inštitúcií, výmenu informácií či tvorbu nových produktov a služieb. Jedným z projektov Inovačného centra bude Košický klaster nového priemyslu.

Vrámci toho dôjde napríklad k revitalizácii študentských domovov či športovísk.

Toto všetko by malo byť realitou v horizonte piatich – šiestich rokov. Ak teda inovátor príde s nápadom, ktorý bude chcieť pretaviť do reality, Košický klaster nového priemyslu mu v tom výrazne pomôže.

Investičný zámer projektu je 320 mil. eur, ktoré budú financované predovšetkým z fondu obnovy EÚ.

Komentáre