Dominanty Košíc – Amfiteáter

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Medzi dominanty nášho mesta patrí aj kultúrna ikona, ktorá počas dlhých desaťročí poskytla priestor obrovskému množstvu podujatí. Spoločne sme sa vydali na cestu časom a vrátili sa do minulosti.

Amfiteáter sa začal v Košiciach stavať v roku 1955. Bol vybratý východný svah pri Kalvárii, kde bol v tých časoch cintorín. Projekt vytvorili v tých časoch žiadaní architekti Gabrini s Malinovským. Veľkoleposť diela dokazovala aj vtedajšia kapacita viac ako 20 tisíc divákov. Rozmer premietacieho plátna bol jedným z najväčších v bývalom Československu. U starých Grékov a Rimanov bol amfiteáter otvorené okrúhle alebo elipsovité divadlo so stupňovitým hľadiskom. Prvé letné premietanie sa uskutočnilo v rámci „Filmového Festivalu Pracujúcich“, ktorý sa po rokoch presunul z mestských kín do amfiteátra a dlhé roky tvoril veľkolepú tradíciu stretávania sa košičanov na letnom premietaní. Dielo nesie prvky vtedajšieho umeleckého smeru. Socialistický realizmus bol oficiálnym a štátom podporovaným umením Sovietskeho zväzu v období nielen pred 2. svetovou vojnou, ale aj po nej. Po roku 89 začas amfiteáter chátrať. Obrody sa dočkal v roku 2013. Vtedy prebehla rekonštrukcia v rámci investičných projektov Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Dnes ponúka kapacitu 12 tisíc miest, z toho 5000 miest je upravených na sedenie. Od roku 2013 sa tu pravidelne konajú rôznorodé kultúrno – spoločenské podujatia. Letné kino prináša široké spektrum filmových lahôdok. Tento kultúrny priestor je vhodný na realizovanie rôznych multižánrových podujatí, festivalov, koncertov, trhov.

Komentáre