Dominanty Košíc – Amfiteáter

Medzi dominanty nášho mesta patrí aj kultúrna ikona, ktorá počas dlhých desaťročí poskytla priestor obrovskému množstvu podujatí. Spoločne sme sa vydali na cestu časom a vrátili sa do minulosti.

Amfiteáter sa začal v Košiciach stavať v roku 1955. Bol vybratý východný svah pri Kalvárii, kde bol v tých časoch cintorín. Projekt vytvorili v tých časoch žiadaní architekti Gabrini s Malinovským. Veľkoleposť diela dokazovala aj vtedajšia kapacita viac ako 20 tisíc divákov. Rozmer premietacieho plátna bol jedným z najväčších v bývalom Československu. U starých Grékov a Rimanov bol amfiteáter otvorené okrúhle alebo elipsovité divadlo so stupňovitým hľadiskom. Prvé letné premietanie sa uskutočnilo v rámci „Filmového Festivalu Pracujúcich“, ktorý sa po rokoch presunul z mestských kín do amfiteátra a dlhé roky tvoril veľkolepú tradíciu stretávania sa košičanov na letnom premietaní. Dielo nesie prvky vtedajšieho umeleckého smeru. Socialistický realizmus bol oficiálnym a štátom podporovaným umením Sovietskeho zväzu v období nielen pred 2. svetovou vojnou, ale aj po nej. Po roku 89 začas amfiteáter chátrať. Obrody sa dočkal v roku 2013. Vtedy prebehla rekonštrukcia v rámci investičných projektov Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Dnes ponúka kapacitu 12 tisíc miest, z toho 5000 miest je upravených na sedenie. Od roku 2013 sa tu pravidelne konajú rôznorodé kultúrno – spoločenské podujatia. Letné kino prináša široké spektrum filmových lahôdok. Tento kultúrny priestor je vhodný na realizovanie rôznych multižánrových podujatí, festivalov, koncertov, trhov.

Komentáre