Pribudla vynovená pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice

Knižnica pre mládež mesta Košice sa pustila do skrášľovala školských pobočiek. Aktuálne zmenami prešla pobočka v ZŠ Belehradská 21. Prešla kompletnou výmenou interiérového zariadenia, pribudli moderné nábytky, pohodlné sedenia a praktické doplnky. Renováciu a modernizáciu priestorov sa podarilo uskutočniť najmä vďaka spolupráci s vedením školy a Radou rodičov pri ZŠ Belehradská 21.

Komentáre