Seniori budú mať od nového roka automaticky zníženú daň z nehnuteľností

Poslanci NR SR schválili uplynulý týždeň novelu zákona, ktorá prinesie od 1. januára 2021 možnosť automatického uplatnenia zníženia pri dani z nehnuteľností na základe veku. O zníženie alebo odpustenie dane bolo podľa zákona doposiaľ potrebné požiadať a platilo, že bez podania priznania nárok na zľavu zanikol. V Košiciach sa tento rok našlo zhruba 800 seniorov, ktorí nepožiadali o zníženie na dani z nehnuteľností, aj keď na to mali právo. Po novom však platí, že od 1. januára 2021 sa u fyzických osôb starších ako 70 rokov automaticky poskytne zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov v ich vlastníctve, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Odstráni sa tak diskriminácia a zníži sa administratívna náročnosť.

Komentáre