Dominanty Košíc – Kalvária

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Košice sú pretkané duchovnými miestami. Jedným z nich je aj Kalvária s kostolom Sedembolestnej Panny Márie. Spoločne nám poodhalili svoj príbeh, ktorý je spätý s dejinami mesta.

Pred 300 rokmi čelilo obyvateľstvo Košíc rôznym pohromám. Boli nimi hlad, vojny a mor. Aj tieto neľahké časy, ktoré trápili vtedajších obyvateľov, viedli k vybudovaniu tohto miesta. Vznik košickej Kalvárie súvisel s činnosťou vtedajšieho Rádu jezuitov a nimi vedeného bratstva, takzvanej “Kongregácie Kristovej agónie”. Medzi mestom a vtedajším biskupstvom bola uzatvorená patronátna zmluva, ktorá povoľovala jej vybudovanie. Zároveň zaväzovala Košice k starostlivosti o toto miesto aj do ďalších stáročí. Po dobudovaní toto miesto čelilo viacerým ťažkostiam. Počas vojenských ťažení tu prebývali aj vojská, čo viedlo k schátraniu stavby.

Kostol sedembolestnej Panny Márie je jedným z najväčších kalvárskych kostolov na Slovensku. Unikátnosťou je aj to, že nad sebou sa nachádzajú dva kostoly. V kostole sú umiestnené aj takzvané “sväté schody”. Najstaršie relikvie na schodoch pochádzajú z 1. storočia. Väčšina z nich je datovaná na 7. a 8. storočie nášho letopočtu. Pochádzajú napríklad od sv. Achácia, sv. Apolónie, sv. Deodáta či sv. Korduly. Vedľa svätých schodov sa po pravej aj ľavej strane nachádzajú schodištia, ktoré slúžili na výstup a zostup do vrchného kostola.

Na kalvárskom kopci je aj prameň svätého Petra. Okrem sochy sv. Petra sa tu nachádza kohút, ktorý symbolizuje bdelosť. Ďalšie dva potoky sa volajú Račí a Žblnkotajúci. V súčasnosti spravujú toto miesto saleziáni, ktorí majú už dlhé desaťročia stabilné miesto v našej metropole východu.

Komentáre