Seniori vianočne vyzdobia Knižnicu pre mládež mesta Košice

Knižnica pre mládež mesta Košice vyzýva seniorov, aby sa zapojili do prípravy vianočnej výzdoby pre knižničné priestory. Nadväzujú tak na úspešne rozbehnutú spoluprácu so zariadeniami pre seniorov. Cieľ ostáva rovnaký, úlohy sa menia. Kým výzvou Napíš list – Poteš srdce vyzývali k tvorivej aktivite čitateľov a chceli potešiť starkých, tentoraz chcú zapojiť samotných seniorov. Dekorácie, vyrobené seniormi majú potešiť a príjemne vianočne naladiť čitateľov. No, nielen to. Snahou je zapojiť seniorov a dať im tak najavo, že sa na nich nezabúda, že aj v tomto veku môžu byť potrební a stále nájsť naplnenie aj mimo priestor týchto zariadení. Výrobu vianočných dekorácií pre knižnicu prisľúbili seniori v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej, v ARCUSe – Špecializovanom zariadení pre seniorov a v Dome pokojnej staroby na Južnej triede 2 v Košiciach.

Komentáre