Escalator – program na vzdelávanie a profesionalizáciu ľudí v kultúre

Escalator je pozoruhodný program, ktorý slúži na vzdelávanie a profesionalizáciu ľudí pracujúcich v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Pri výbere účatníkov sa dbá najmä na originalitu, kreativitu, ambície a odhodlanie. Prihlásené projekty predstavujú množstvo aktivít z rôznych segmentov ako napríklad z oblasti riadenia kultúrnych centier, performatívneho, vizuálneho umenia, urbanizmu a dizajnu. Prvé dva roky sa v Escalatore objavovali iba ú častníci z Košíc, no od roku 2015 má projekt celoslovenskú pôsobnosť.

Komentáre