Slávnostná odpustová svätá omša ku cti sv. Alžbety Uhorskej – 15.11.2020

Spomienka na prvé výročie vyhlásenia sv. Alžbety za patrónku mesta Košice.

Komentáre