Košické deti potešili seniorov v domovoch dôchodcov

„Spolu sme sa nevideli, keď bola tá karanténa. Želám vám veľa šťastia. Zvládneme to a máte niekoho z rodiny radi? Určite máte radi všetkých. Ďakujem a dovidenia, starí rodičia. S pozdravom, Kajka.“ Tak toto je len jeden z vyše sedemstovky listov, ktorými chcú deti potešiť košických seniorov v domovoch dôchodcov. Zaslúžila sa o to Knižnica pre mládež mesta Košice, ktorá vyhlásila výzvu Napíš list – poteš srdce, ktorej cieľom bolo eliminovať pocit osamelosti v zariadeniach pre seniorov.

„Tie listy začali chodiť, prichádzali k nám, nosili nám ich knihovníčky zo škôl, ale aj nám telefonovali učitelia, že majú napísané množstvo listov, alebo prichádzali poštou na adresu knižnice a zrazu sme zistili, že sme zasypaní listami a že sú to stovky listov,“ vysvetlila zámer Kamila Prextová z Knižnice pre mládež mesta Košice.

„Keďže práve seniori sú staršia generácia, ktorá si ešte pamätá písanie listov a pohľadníc, tak si myslíme, že toto je ten správny spôsob ako sa k nim dostať a ako im ten čas skrátiť a rozveseliť ich,“ dopĺňa Natália Malíková z knižnice.

V mnohých prípadoch to neostalo len pri listoch, ale seniori si v obálkach nájdu aj malé darčeky či dokonca vlastnoručne vyrobené stolové hry.

Komentáre