Na seniordome na KVP sa začali búracie práce

Na stavbe Senior domu v Drocárovom parku sa dnes za prítomnosti stavebného dozoru sídliska KVP začali búracie práce 3.nadzemného podlažia. V zmysle podpísanej zmluvy by mal stavebník ukončiť búracie práce do konca tohto roka. Vedenie sídliska verí, že dovtedy bude známa aj odpoveď na otázku, čo s budúcnosťou tejto stavby. Momentálne stále prebiehajú rokovania s potencionálnymi investormi ohľadom ďalšieho financovania tohto projektu. Objekt bol v minulosti využívaný ako detské jasle a materská škola. Už v roku 2009 mala mestská časť KVP zámer tu vytvoriť dom seniorov. Keďže nepodarilo nájsť finančné prostriedky, podpísali zmluvu so súkromným nájomcom, ktorý mal pomôcť financovať Senior dom a následne ho spravovať. Nájomca však porušil dva termíny dokončenia a tak je objekt opäť pod kontrolou MČ.

Komentáre