Nový úsek cyklochodníka v Čermeľskom údolí

Dnes sme sa boli sa pozrieť na novootvorenom úseku cyklotrasy na Alpinku v Čermeľskom údolí, ktorú už s radostou využívajú mnohí cyklisti.

Dokončený je totiž nový úsek z čermela od budovy stanice Detskej železnice smerom k Cvičnej skale. Ide o usek dlhy 521 metrov.

Komentáre