Celoplošná deratizácia v Košiciach

Každoročne prebieha v Košiciach 2x do roka celoplošná deratizácia. Hlavným cieľom je ochrana zdravia obyvateľstva pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia prostredníctvom živočíšnych škodcov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach nariadil deratizáciu na celom území mesta v termíne od 20. októbra do 20. novembra.

Komentáre