Zmena času

Aj tento rok nás čaká zmena letného času na zimný. Stane sa tak v nedeľu 25. októbra, kedy si hodinky posunieme z 3. na 2. hodinu rannú. Nie každý však znáša tieto zmeny bezproblémovo. Citlivejšie osoby, ľudia so zdravotnými ťažkosťami či ľudia pod výraznou psychickou alebo fyzickou záťažou môžu čeliť ťažkostiam. Podľa toho aký čas preferujete, môže mať na Vás táto zmena aj pozitívne účinky. Začiatkom roka 2019 Európsky parlament schválil návrh Európskej komisie na ukončenie striedania zimného a letného času v Európskej únii počnúc rokom 2021. Doposiaľ však nedošlo k rozhodnutiu aký čas sa ponechá. Je teda otázne dokedy si budeme posúvať ručičky na hodinkách.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku