Nový úsek cyklochodníka na Alpinku je hotový

K cyklochodníku, ktorý má v budúcnosti spojiť rekreačnú lokalitu Alpinka s Košicami sme opäť o čosi bližšie.
Dokončený je totiž nový úsek z Čermeľa od budovy stanice Detskej železnice smerom k Cvičnej skale. Ide o úsek dlhy 521 metrov, budovanie ktorého si vyžadovalo spevnenia brehu potoka, prekládky niektorých inžinierskych sietí a údržby nadväzného úseku existujúcej cyklo cesty po Cvičnú skalu.
Na nástupišti detskej železnice pribudli i nové lavičky, detské ihrisko s gumovým podkladom.

Komentáre