Svetový deň bielej palice

Biela palica je symbolom ľudí so zrakovým postihnutím. Je to pomôcka pri zvládaní samostatného a bezpečného pohybu nevidiaceho človeka a zároveň je to poznávací znak pre vodičov a vidiacich chodcov. 15. októbra si pripomíname Svetový deň bielej palice. Tá je neoddeliteľnou súčasťou nevidiacich a slabozrakých osôb pri pohybe ulicami miest a obcí. Cieľom je upozorniť spoločnosť na to, čo pre človeka so zrakovým postihnutím je a čo, naopak, nie je bariérou.

Komentáre