Od 15. októbra sú povinné rúška až do odvolania

Od štvrtka (15. 10.) až do odvolania je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty v exteriéri, interiéri a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy. Výnimku majú deti do šesť rokov. Rovnako osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce, ale to len vtedy, pokiaľ budú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako päť metrov. Výnimka platí aj pre osoby so závažnými poruchami autistického spektra, pre žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, ďalej pre osoby pri výkone športu, pre fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie, pre nevestu a ženícha pri sobáši. Ďalej pre umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu. Vzťahuje sa aj na tlmočníkov do posunkovej reči pri výkone povolania a zamestnancov, ktorí sa na pracovisku v interiéri nachádzajú sami.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku