Od 15. októbra sú povinné rúška až do odvolania

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Od štvrtka (15. 10.) až do odvolania je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty v exteriéri, interiéri a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy. Výnimku majú deti do šesť rokov. Rovnako osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce, ale to len vtedy, pokiaľ budú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako päť metrov. Výnimka platí aj pre osoby so závažnými poruchami autistického spektra, pre žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, ďalej pre osoby pri výkone športu, pre fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie, pre nevestu a ženícha pri sobáši. Ďalej pre umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu. Vzťahuje sa aj na tlmočníkov do posunkovej reči pri výkone povolania a zamestnancov, ktorí sa na pracovisku v interiéri nachádzajú sami.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku