Napíš list, poteš srdce

Október je aj Mesiacom úcty k starším. Knižnica pre mládež mesta Košice prichádza v súvislosti s tým so zaujímavou výzvou Napíš list – Poteš srdce. Pomocou nej by chceli inšpirovať mladých k prejavom láskavosti a úcty k starším. Malí autori by podľa výzvy mali písať anonymným adresátom, v listoch by mali prezradiť niečo o sebe, mohli by spomenúť nejakú vtipnú udalosť, ktorú prežili, napísať vtip, hádanku alebo citát. Listy detí nájdu svojich adresátov v domovoch pre seniorov. Knižnica prijíma do 30. októbra a podmienkou je, že musia byť písané rukou.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku