Pred zimou nezabudnite na čistenie komínov

Vykurovacia sezóna súvisí aj so starostlivosťou o komíny. Kontrolu, čistenie a revíziu by mala robiť osoba, ktorá má na to príslušné oprávnenie.
Dôležitá je aj kvalita paliva. Čím je menej kvalitné, tým produkuje viac nečistôt schopných zachytiť sa na stenách komína a údržba preto musí byť častejšia. Frézovanie slúži na rekonštrukciu starých komínov. Pomocou tejto techniky sa zväčšuje vnútorný prieduch a následne sa inštaluje nerezová vložka. Komíny je vhodné dávať si čistiť v priebehu celého roka. Najväčší nápor je však zvyčajne tesne pred zimou.

Komentáre