KSK plánuje vyčleniť na podporu turizmu v kraji sumu vyše 830-tisíc €

Košický samosprávny kraj spoločne s Košice Región Turizmus podporia turizmus aj v čase pandémie. Začiatkom októbra vyhlásili cez dotačný program Terra Incognita výzvu na podporu cestovného ruchu na rok 2021. Uchádzať sa o ňu budú môcť organizátori medzinárodných aj regionálnych podujatí, autori projektov zameraných na ekoturizmus, ale aj veľkých atrakcií, ktoré skvalitnia turistickú infraštruktúru. Na podporu turizmu v kraji plánuje KSK vyčleniť sumu vyše 830-tisíc €. Žiadatelia o podporu musia svoje žiadosti predložiť do 30. novembra.

Komentáre