Dominanty Košíc – Kasárne/Kulturpark

Bohatá vojenská tradícia Košíc zanechala v meste svoje stopy. Jednou z nich je aj areál Kulturparku, ktorý ako oáza pokoja a kultúry bol kedysi súčasťou väčšieho kasárenského komplexu vybudovaného v 90. rokoch 19. storočia.

Rakúsko – uhorská armáda mala v Košiciach viacero kasárenských komplexov. Ten, kde dnes sídli Kulturpark, mal plniť zásobovaciu funkciu pre tie zvyšné. Na rozdiel od iných kasární, ktoré slúžili napríklad pechote, delostredelctvu alebo vozatajstvu, tieto kasárne slúžili ako skladové priestory. Špecifické boli aj tým, že neboli určené na ubikáciu vojakov. Areál bol účelovo postavený komplex budov zasadený do historického parku významnej hodnoty, takzvanej Šafranovej záhrady.

Titul Európskeho hlavného mesta kultúry priniesol do Košíc mnohé rekonštrukcie. Významnou premenou prešiel areál kasární na Kulturpark. Znovuzrodenie areálu a jednotlivých budov prinieslo aj ich nové mená. Uplatnila sa vojenská medzinárodná terminológia, známa aj z letectva. Preto sa tri hlavné budovy volajú Alfa, Bravo a Charlie. Pôvodné objekty boli doplnené o sériu malých pavilónov, ktoré pôsobia ako doplňujúca nová architektonická vrstva.

Kasárne/Kulturpark sú súčasťou podujatí ako napríklad Biela noc, ktorá pomocou unikátnych svetelných inštalácií každoročne pritiahne množstvo návštevníkov. Prostredníctvom podujatia Fashion week tu raz do roka nájde móda svoj domov. V najväčšej budove v areáli, ktorá nesie názov Bravo, sídli inštitúcia Creative Industry Košice. Ďalej sa tu nachádza aj Knižnica pre mládež mesta Košice. Toto miesto sa stalo Mekkou kultúrneho života v našej metropole východu.

Komentáre