Svetový deň besnoty

Svetový deň besnoty (28.9.) akcentuje povedomie o vplyve ľudskej a zvieracej besnoty. Dôležitá je kontrola, prevencia a podpora prostredníctvom vzdelávacích programov a zvýšenie dostupnosti primeranej lekárskej starostlivosti. Besnota postihuje predovšetkým centrálnu nervovú sústavu, teda mozog a miechu. Charakteristické pre túto nákazu sú zmeny správania, zvýšená dráždivosť, agresivita a paralýza. Dôležité je nechať si pravidelne zaočkovať svojich domácich miláčikov, ako sú psy, mačky a fretky. Chránite tak nielen ich, ale aj seba a svojich blízkych. Pokiaľ dôjde na najhoršie a začnete mať podozrenie, že bol váš miláčik  nakazený, mali by ste byť ostražití, čo sa týka príznakov a kontaktovať svojho zverolekára.

Komentáre