UNLP Košice otvára nové veľkokapacitné odberové miesto na ochorenie COVID-19

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach otvára vo svojom areáli veľkokapacitné odberové miesto na Ipeľskej 1 v MČ Košice-Západ. K potrebe navýšenia odberových kapacít viedla Aktuálna epidemiologická situácia .Na Ipeľskú 1 sa presunie Drive-in aj MOM (mobilné odberové miesto).
Zároveň .Odberové miesto pred Pavilónom II na Rastislavovej 43 bude od dnes mimo prevádzky.

Odberové časy na Ipeľskej 1 : pondelok – nedeľa 9:00 – 12:00 hodiny.
Počas celého pobytu v areáli musia mať pacienti nasadené rúška a dodržiavať 2- metrové odstupy. Ak prídu osobným autom, okno musí byť až do testovania zatvorené.
Objednať sa je možné prostredníctvom regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice, Národného centra zdravotníckych informácií alebo UNLP .

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku