Pozitívne testovaní zahraniční študenti Lekárskej fakulty UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach pristupuje zodpovedne k riziku šírenia ochorenia COVID-19 a pre svojich zahraničných študentov zabezpečila bezplatné testovanie na nový koronavírus. Do 21. septembra sa uskutočnilo sedem hromadných odberov a otestovaných bolo 1131 študentov. Doposiaľ bolo pozitívne testovaných 15 zahraničných študentov, Sedem z nich bolo z takzvaných bezpečných krajín. Uvádza na svojej stránke lekárska fakulta. Podľa dekana lekárskej fakulty pozitívne diagnostikovaní študenti nemali žiadne, prípadne iba veľmi mierne príznaky respiračného ochorenia.

Odbery sa vykonávali od 3. septembra v mobilnom odberovom centre v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura na Rastislavovej ulici NA Náklady FAKULTY.,
pozitívne osoby boli nahlásené do portálu Úradu verejného zdravotníctva SR a zároveň sme ich informovali o povinnosti zostať v izolácii a čakať na ďalšie usmernenia.
DOPLNILA prodekanka Lekárskej fakulty

Komentáre