Trafostanice obsadili umelci

V poradí už tretia a štvrtá transformačná stanica v Košiciach prešli kompletnou premenou. Umeleckou. Východoslovenská distribučná (VSD) ako ich vlastník a prevádzkovateľ sa rozhodol dať záujemcom – výtvarníkom k dispozícii svoje technické objekty (trafostanice), konkrétne ich fasádne steny, aby ich zmenili podľa vlastného gusta. Najlepšie na nepoznanie.

Prvá z aktuálnej dvojice, na rohu Požiarnickej a Rosnej ulice a v blízkosti ZŠ, sa po umeleckom zušľachtení venuje téme Štart z tmy a tzv. Black-out. V elektroenergetike ide o závažné pojmy, ktoré spolu súvisia. Štart z tmy má totiž „za úlohu“ vyriešiť mimoriadne závažnú situáciu – Black-out, ktorý
spôsobí rozsiahle výpadky v prenose a distribúcii elektriny, teda rozpad časti alebo celej elektrizačnej
sústavy.

Druhá zmenená trafostanica sa nachádza v susedstve – na rohu Jantárovej a Krivej ulice a upozorňuje na aktivity v oblasti ochrany životného prostredia. Jedna fasádna strana je venovaná vtáctvu, ktoré vymenilo pôvodné komíny, na ktorých hniezdilo, ale tiež veľakrát aj stromy, za stĺpy elektrického
vedenia.

Komentáre