Maďarsko od 1. septembra zatvára hranice

Od prvého septembra sa do Maďarska nedostanete. Do platnosti totiž vstúpi zákaz vstupu iným ako maďarským občanom. Do Maďarska môžu vstúpiť aj cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a ich rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom, respektíve disponujú platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska a oprávňuje ich na pobyt na území Maďarska na obdobie dlhšie ako 90 dní. Výnimku má tiež napríklad aj nákladná doprava. Slovákom, ktorí prichádzajú z inej krajiny bude tiež umožnený tranzit osobnou dopravou naspäť na územie Slovenska – v tomto prípade však rátajte so zdravotnou prehliadkou či povinnosťou preukázať cieľ svojej cesty. V okolí Košíc ostane otvorený len hraničný prechod Tornyosnémeti – Milhosť.

Komentáre