Cyklisti z Ťahanoviec do Družstevnej musia zvýšiť opatrnosť

Mestské lesy Košice upozorňujú na zvoz dreva, ktorý sa bude realizovať počas pracovných dní na úseku lesnej cesty – cyklotrasy Ťahanovce – Družstevná pri Hornáde. Práce sa budú vykonávať od štvrtka 27. augusta a predpokladaný koniec prác je naplánovaný na 15. september. Súčasne bude v tomto období vykonaná aj nutná údržba – čistenie cyklotrasy. Cyklotrasa nebude uzavretá, no Mestské lesy Košice vyzývajú na zvýšenú opatrnosť.

Komentáre