Oslavy 70. výročia založenia Botanickej záhrady UPJŠ

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach začala písať svoju históriu 5. mája 1950 ako Botanický ústav Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva. Až v roku 1964 sa stala súčasťou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dnes je rozlohou 30 ha, skleníkmi na ploche 3500 m 2 a zbierkovým fondom vyše 4000 druhov, poddruhov a kultivarov rastlín najväčšou botanickou záhradou na Slovensku. Pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Botanickej záhrady UPJŠ sa okrem iných podujatí pre širokú verejnosť, uskutoční v dňoch 3. a 4. septembra 2020 aj konferencia pre odbornú verejnosť pod názvom História a súčasnosť botanického výskumu a ochrany prírody.

Komentáre