Dominanty Košíc – Kunsthalle/Hala umenia

Miesto kde múzy a voda našli spoločný príbytok v sebe ukrýva ďalšia z košických dominánt. Spoločne sme sa vydali na cestu do minulosti a odkryli jej príbeh.

Budova Kunsthalle/Haly umenia bola postavená v priebehu rokov 1957 až 1961. Navrhol ju významný košický architekt Ladislav Greč. Pôvodne tu bola plaváreň a očistné kúpele. Zrušením mlynského náhonu a vybudovaním cestnej komunikácie, došlo k poklesu spodnej vody. Bazén v dôsledku toho praskol a musel sa prestať používať. Postupne celý objekt začal chátrať a došlo k jeho úplnému uzatvoreniu. Premena plavárne na Kunsthalle/Halu umenia sa uskutočnila v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorým sa stali Košice v roku 2013. Pri rekonštrukcii bolo základom zachovanie budovy a jej jedinečnosti, aby čo najviac pripomínala dobovú architektúru. Budova má blokový charakter v tvare písmena T. Hlavná fasáda je orientovaná na sever. Stavba v sebe obsahuje aj rôzne geometrické štylizácie, ktoré možno priradiť k takzvanému bruselskému štýlu. Ten dominoval na prelome 50. a 60. rokov v Československu. V interiéri sa zachovali aj originálne mozaiky, ktoré sú tvorené technikou ručne štiepanej a ručne glazovanej keramiky.

Kunsthalle/Hala umenia nie je len výstavný priestor, ale aj multifunkčný kultúrny priestor, ktorý poskytuje širokú škálu možností. Priestory sú napríklad hlavnou premietacou sálou medzinárodného filmového festivalu – Art film fest a tradične sa tu koná podujatie Biela noc. Návštevníci sa tu môžu dostať počas mnohých výstav a kultúrno-spoločenských aktivít.

Komentáre