Zrekonštruované schodisko v lokalite Račí potok už slúži verejnosti

Frekventované schodisko v lokalite Račí potok, ktoré spája dve veľké košické mestské časti je zrekonštruované a začalo slúžiť verejnosti. Jeho obnova stále niečo vyše 40 tisíc eur.

„Nie je to veľká investícia, ale je to spojená investícia aj s lávkou a zároveň zaujímavosťou tejto stavby je to, že tu nemohli prísť žiadne stroje či mechanizmy, všetko sa robilo ručne,“ povedal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček počas slávnostného otvorenia zrekonštruovaného schodiska.

„Bolo to veľmi problematické, hýbali sa tie stupne, bola veľmi to veľmi problematická komunikácia a požiadavky obyvateľov už niekoľko rokov aj z jednej aj z druhej mestskej časti boli, aby sa to schodisko opravilo,“ poznamenal František Ténai, starosta MČ Košice – Sever.

„Je to vlastne trasa, ktorá smeruje zo Starého mesta, respektíve zo Severu, cez mestskú časť Západ až na KVP, čiže ľudia to pomerne často využívajú,“ dodal starosta Západu Marcel Vrchota.

Problémom bola voda, ktorá schodisko v minulosti vymývala a tým pádom ničila. Dôraz pri rekonštrukcii sa tak kládol práve na tento problém. Nezabudlo sa ani na cyklistov. Popri schodisku pribudol špeciálny cyklistický žliabok.

„Podarilo sa zakomponovať prvok, ktorý je vhodný pre cyklistov, aby si medzi mestskými časťami nemuseli robiť obchádzku, ale aby si vedeli vytlačiť bicykel po tomto cykložliabku,“ vysvetlil viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku