Nuda deťom neublíži

Nuda poskytuje priestor napríklad aj na zisťovanie toho čo ich baví. Začiatok školského roka sa blíži. S tým súvisí aj zmena denného režimu detí. Je vhodné ich začať na školu pomaly pripravovať. Užitočné je pripomenúť si aj učivo, zopakovať si to, čo sa deti už naučili. Netreba však vyvíjať nátlak.
Dôležité je nestrašiť deti školou. Postupná príprava a vhodná komunikácia im dokážu uľahčiť nástup do procesu výučby.

Komentáre